Babica Zachodnia (634 m) z Przełęczy Sanguszki niebieskim szlakiem

Dane liczbowe

Babica Zachodnia z Przełęczy Sanguszki niebieskim szlakiem

punkt początkowy

Przełęcz Sanguszki (482 m)

długość podjazdu

4,00 km 

różnica wzniesień

152 m

średnie nachylenie

3,8 %

najbardziej stromy kilometr

8,4 %

max nachylenie na 100 metrach

29 % 

max nachylenie na 50 metrach

30 %

Opis podjazdu

 

Atrakcyjny krajobrazowo wariant dojazdu na grzbiet Babicy Zachodniej, aczkolwiek nie pozbawiony stromych odcinków po 25-30% nachylenia. Pierwszy z nich pojawia się jeszcze na okalającym przełęcz asfalcie, pozostałe są domeną terenowej deniwelacji w rejonie Hujówki. Szlak zawiera w sobie jeden dodatkowy podjazd na Krowią Górę, uwieczniony na profilu w postaci długiej sekcji o nachyleniu 12.4 %. 

Jak na tak niewielką górkę Babica Zachodnia posiada wybitne walory krajobrazowe, zwłaszcza na odcinku od Przełęczy Sanguszki. Grzbietem biegnie szlak czerwony, którym można w kierunku zachodnim pojechać przez Babicę do Myślenic.

 

PROFIL

 

 

 

 

PARĘ FOTEK

 

Asfaltowy początek podjazdu z Przełęczy Sanguszki jest tak stromy, że zrzuca łańcuch na największe koronki kasety

 

 

Harbutowice

 

 

Widok z Krowiej Góry w kierunku północnym (m.in. Sułkowice)

 

 

 

Po wdrapaniu się na grzbiet Babicy Zachodniej zauważamy, że od tego miejsca szlak biegnie łagodnie pod górkę

 

 

Ten odcinek jest szczególnie piękny wiosną, gdy kwitną drzewa owocowe i rozwijają się młode, soczyste liście

 

 

©Michał Książkiewicz 2008